Vrienden van de Voetveren

Artikel : Vlag

De vereniging Vrienden van de Voetveren heeft een vlag beschikbaar. Bijvoorbeeld voor op een veerboot of gewoon aan uw vlaggemast.
Formaat van de vlag : driehoekig, 50 x 75 cm.
  • De vlag is te bestellen door het overmaken van € 7,50 op bankrekening "NL57 INGB 0005 2658 03"
    t.n.v. Vrienden van de Voetveren te Amsterdam.
    LET OP : Vermeld bij de bestelling :
        -  de code 'VL'
        -  en uw adres.
Voor veer-exploitanten geldt een afwijkende regeling. U kunt een vlag kostenloos bestellen bij de vereniging. Stuur dan even een e-mail met het verzoek naar het verenigings-mail-adres .