Vrienden van de Voetveren

Artikel : Boekje "Pontjesverhalen"

 
In het voorjaar van 2007 is naar aanleiding van het 25 jarig bestaan van de vereniging een wedstrijd gehouden, waarbij korte verhalen konden worden ingezonden. Deze verhalen hadden alle op de één of andere manier een veerpont als onderwerp. Uit de 25 mooiste, leukste, boeiendste verhalen is een bundel samengesteld. Bij ieder verhaal is een fraaie kleurenfoto geplaatst.
  • Het boekje Pontjesverhalen is te bestellen door het overmaken van € 9,95 op bankrekening
    "NL57 INGB 0005 2658 03" t.n.v. Vrienden van de Voetveren te Amsterdam, o.v.v. "pontjesverhalen".
LET OP : Vermeld bij de bestelling :
    -  de code 'VHA'
    -  en uw adres.