Vrienden van de Voetveren

Artikel : Boekje "PontjespoŽzie II"

In het jaar 2010 werd er een wedstrijd gehouden waarbij gevraagd werd een gedicht te schrijven over een veerpont. Maar liefst 75 dichters en dichteressen klommen in de pen. In het boekje dat in eigen beheer is uitgegeven staan maar liefst 38 prachtige gedichten, vergezeld van bijbehorende foto's. Het resultaat is de moeite waard.

  • Het boekje PontjespoŽzie II is te bestellen door het overmaken van € 9,99 op bankrekening
    "NL57 INGB 0005 2658 03" t.n.v. Vrienden van de Voetveren te Amsterdam, o.v.v. "pontjespoezie".

LET OP : Vermeld bij de bestelling :
    -  de code 'PP'
    -  en uw adres.

 

Helaas.....

Ondanks alle aandacht die aan het boekje is besteed, is er helaas een fout ingeslopen. Het gedicht op blz.39 is slechts gedeeltelijk afgedrukt. Degene die het boekje nu koopt krijgt een erratumblad erbij. Degenen die het boekje al eerder hebben aangeschaft, kunnen dat erratumblad hier vinden en zelf afdrukken.